SETKÁNÍ ČLENŮ

V průběhu fotbalové sezóny probíhají pravidelná setkání mimo zápasový kalendář. Každé setkání má nosné téma z oblasti fotbalu či sportu, anebo byznysu, případně je kombinací obojího. Vždy mezi nás přijde významný host ať už z řad legend nebo realizačního týmu klubu či osobnost ze světa byznysu reprezentující dané téma. V rámci setkání dáváme příležitost i jednotlivým členům pro vlastní prezentaci.